Jalan Ilahi Menuju Ke Sorga

Dunia Semula Sempurna

Gambar 1

Pada mulanya Allah menciptakan dunia dan menempatkan manusia di sana (Taurat, Kejadian 1-2). Allah menciptakan dunia yang sempurna dan kosong dosa.